пятница, 31 января 2014 г.

Викладання “Сходинок до інформатики” в початковій школі

Особливості викладання інформатики в початковій школі


Особливості викладання інформатики в початковій школі

Вчитель інформатики ЕНВК№1,
Рашкевич І.А.

Державний стандарт початкової загальної середньої освіти в освітній галузі "Технології" передбачає необхідність формування в учнів початкової школи навичок комп’ютерної грамотності. З цього випливає, що навіть, якщо  урок інформатики не викладається, вчителі зобов’язані формувати передбачені навички на інших предметах чи в позаурочній діяльності.
                В початковій школі курс інформатики може бути введений за рахунок варіативної складової Базового навчального плану (до 2013р.). Після чого слід вибрати навчальну програму, за якою будуть навчатися діти. Таких програм є дуже багато, це і «Сходинки до інформатики», «Скарбниця знань», «Інфомандри», «Комп’ютерленд» тощо. Вчитель може вибрати існуючу, чи розробити власну. При цьому слід враховувати контингент дітей, профіль школи, профіль класу і т.п.
Використання комп’ютера в навчальній діяльності учнів сприяє розвитку розумових здібностей, пам’яті, просторової уяви, творчого нестандартного мислення, підвищує інтерес до навчання.
Адміністрація нашого навчального закладу враховує необхідність вивчення інформатики з раннього віку і тому, цей предмет починає викладатися з 2 класу за програмою «Сходинки до інформатики». Ця назва не випадкова. Вона зразу ж націлює і вчителя, і учня на те, що йтиметься про ознайомлення з інформатикою та про все, що пов'язане з нею. Саме про ознайомлення, а не про систематичне вивчення предмета.
Структура уроку інформатики  відрізняється від традиційних уроків у молодшій школі.
Перша частина — теоретична. Вона проводиться у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій. Обговорюються питання, пов’язані з інформацією, комп’ютером, алгоритмами, виконавцями. Також є уроки, теоретична частина яких призначена для підтримки вивчення інших навчальних предметів, повторення і закріплення матеріалу, контролю знань.
Друга частина — ознайомлення з новою комп’ютерною програмою, демонстрація її роботи та практична робота учнів за комп’ютером.
Третя частина — цікавинки, завдання з логічним навантаженням, для розвитку пам’яті, кмітливості, ерудиції для ”розумників та розумниць”. Звичайно, коли діти відгадують головоломку, логічні завдання, вони, як правило, застосовують метод проб і помилок, перебираючи різноманітні варіанти. Частіше всього це не приводить до раціональних результатів. Виникає необхідність подумати, знайти якусь закономірність, зрозуміти, чому завдання не розв'язується, які нові прийоми слід застосувати, щоб наблизитись до мети. Цей момент «Сходинок до інформатики» особливо важливий, бо починається інтенсивна робота думки. В цей період необхідна допомога і підтримка вчителя, його пояснення і рекомендації.
Іноді може бути корисна навіть підказка, що допомагає учневі знайти правильне рішення. При цьому дуже важливо мати на увазі, що під час розв'язування логічних завдань, роботи з текстом важливіше значення має сам процес, експериментування, а не прагнення досягнути якогось конкретного результату.
При проведенні уроків інформатики в початковій школі завжди слід використовувати ігрову форму діяльності. Взагалі гра - це істотний компонент пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку. Прагнення до гри, інтерес до ігрових ситуацій на уроці, захопленість ігровим сюжетом - це закономірне явище, обумовлене психологічною потребою дітей цього віку.
          Крім того, ефективність організації розумової діяльності дітей молодшого  шкільного віку в значній мірі залежить від умов протікання навчально-пізнавального процесу в школі, одним з яких є стиль взаємин вчителя і учня. Дитина повинна відчувати радість спілкування з дорослою людиною (вчителем) – лише в цьому випадку її пізнавальна праця буде ефективною, а навчання розвиваючим.
         При викладанні інформатики в початковій школі одною із особливостей цього курсу є тісні міжпредметні зв’язки. Крокуючи сходинками сторінок підручника, учні отримують комп'ютерну підтримку для засвоєння таких предметів, як українська та іноземна мови, природознавство та ознайомлення з навколишнім світом, математика тощо.
У 3-4-х класах  дитина особливо гостро починає відчувати себе особистістю. У неї починає прокидатися інтерес до того, що думають про неї дорослі, товариші по класу. Це приводить до того, що дитина, відповідаючи у класі, працюючи біля дошки, починає боятися зробити помилку, щоб інші з неї не сміялися. Коли учень працює за комп'ютером, такого не відбувається, оскільки, там їх тільки двоє: комп'ютер і учень, тому помилку ніхто крім комп'ютера не побачить, а помилку на комп'ютері можна легко виправити, натиснувши клавішу. Отримавши низьку оцінку, можна завжди повернутись на початок і виконати програму ще раз. Отже, комп'ютер допомагає підтримувати інтерес до навчання і сприяє гуманізації навчального процесу.
Потрібно зауважити, що використання комп'ютерних технологій і програм на уроках у початковій школі є те, що за монітором дитина повинна перебувати не більше 15 хвилин. Тому учитель на уроці роботу з комп'ютером повинен поєднувати з іншими формами діяльності, які пов'язані з тематикою уроку. Вчитель повинен пам'ятати про обов'язкове виконання релаксаційних вправ (рухливі ігри, гімнастика,  фізкультхвилинки, вправи для очей, тощо ).
Урок у комп'ютерному класі вимагає додаткової підготовки, чіткої організації. Учителеві потрібно більше зусиль і часу, щоб його підготувати й провести на належному рівні. Та він ніколи не проходить безслідно. У пам'яті будь-якої дитини, навіть найслабшої, щось залишається.

Як людина отримує інформацію

Як людина отримує інформацію.


Тема.  Як людина отримує інформацію. Робота в графічному редакторі Paint (Палітра, клір, фігури і колір фону).

Мета:
- ознайомити учнів з способами сприймання інформації, особливостями малювання правою кнопкою миші;
- розвивати увагу, мислення, кмітливість, уяву, зорову сенсорну систему; формувати  навички роботи з мишею, вміння малювати правою кнопкою миші інструментом «Пензлик» з використанням палітри кольорів;
- виховувати  любов до мистецтва та культуру навчальної праці при роботі з комп’ютером, естетичний смак учнів, відповідальність, самостійність, об’єктивізм.
Тип уроку: вивчення та первинне закріплення знань (комбінований).

Обладнання: зошит, підручник, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, пояснення), наочні                      (презентація в PowerPoint), практичні (робота  на комп’ютері).

Форми організації пізнавальної діяльності учнів:  фронтальна, індивідуально-відокремлена.
Хід уроку
І. Організаційний етап ( привітання, перевірка готовності учнів до уроку).
Ви сідайте тихо, діти,
Домовляймось не шуміти,
Руки гарно піднімати,
На уроці не дрімати.
Діти, подивіться один на одного, усміхніться. Тепер до мене усміхніться. Ось із таким хорошим настроєм,  доброзичливим ставленням один до одного ми і розпочинаємо наш урок. Привітайтеся з нашими гостями.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Фронтальне опитування.
1.     Що таке інформація? (повідомлення, відомості про щось).
2.     У якому редакторі ми працювали на минулому уроці? (Paint).
3.     Для чого він призначений? ( для роботи з графічною інформацією).
4.     Як знайти у комп’ютері цю програму? (пуск → всі програми → стандартні → Paint; або кликнути лівою клавішею  на ярлик програми  робочого столу);
5.     Набір кольорів у графічному редакторі називається? (палітра).
За кожну правильну відповідь учні отримують по 1 балу.
ІІІ. Підготовка учнів до засвоєння нових знань (мотивація).
Заплющте очі! Що ви бачите? Правда, нічого?! А тепер розплющте  очі! Який чудовий наш світ! Ви бачите усе навколо. Але  не тільки за допомогою очей ми можемо сприймати інформацію про навколишній світ. А чим же ще? Про це ми зараз з вами і дізнаємось. Матеріал, про те як людина сприймає інформацію, допоможе нам  краще зрозуміти  світ,  у якому ми живемо.

Сьогодні на уроці ми дізнаємось не лише за допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію про навколишній світ, але й взнаємо що таке колір фону у графічному редакторі Paint.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Демонстрація презентації про органи чуття.
У людей п'ять органів чуття. Це:
-         ЗІР - за допомогою очей ми знаємо, що небо синє, а соняшник жовтий.
-         СЛУХ - вухами ми чуємо спів птахів і голос мами.
-         ДОТИК - погладивши кошеня, ми дізнаємося, що воно пухнасте і м'яке.
-         НЮХ - наш помічник ніс, він допомагає відрізняти запахи квітів.
-         СМАК - язик дасть сигнал, що лимон кислий, а морозиво солодке.
Ці органи постійно знаходяться в роботі. Вся інформація від них поступає в мозок людини у вигляді сигналів. Мозок їх обробляє.
ІV. Первинна перевірка засвоєння знань.
1.Робота в зошитах (завдання №1,2). За кожне правильно виконане завдання  2бали ( max=4балів)
2. Робота з підручником. Завдання для розумників і розумниць: за кожне правильно виконане завдання  1бал ( max=5балів).
3. Фізкультхвилинка.
Ми всі дружно працювали,
А тепер рівненько стали!
Руки вгору підняли, підтягнулися.
Опустили руки вниз, посміхнулися.
Нахилились вправо, вліво.
Сіли на місця красиво.
V. Первинне закріплення знань.
1.     Сприймання та усвідомлення нового матеріалу про графічний редактор.
Учні розгадують загадку:
Намалювати можна нею
Будинки, хмари і поля,
Зелену затишну алею,
Високі гори і моря.
Зачарувати можна нею –
Така вона чудова й гарна!
Ти знаєш, як зовуть цю фею?
ЇЇ зовуть, звичайно, … (фарба)
Розгляньте палітру кольорів. Скільки квадратиків ховається ліворуч? Нам відомо, що верхній квадратик показує колір, яким буде створюватись малюнок. Нижній квадратик зараз білого кольору. Якщо ж підвести вказівник до певного кольору в палітрі і клацнути праву кнопку миші, то цей квадратик стане цього кольору. Щоб малювати цим кольором, слід утримувати праву кнопку миші. Колір, що обирається правою кнопкою миші, називається кольором фону.
Отже, тепер ви можете малювати за допомогою лівої та правої кнопок миші.
2.     Демонстрація вчителем роботи в графічному редакторі Paint.
3.     Бесіда про правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.
А зараз ми дізнаємося корисну інформацію про правила безпечної роботи з комп’ютером ( учні розповідають правила  роботи з комп’ютером).
4.     Робота з комп’ютером (max= 2бали).
Завдання.
Намалюйте овочі та фрукти, взявши за основу геометричні фігури, використовуючи різні кольори та пензлики різної форми.
Учитель індивідуально консультує учнів, стимулює їхню творчу активність.
5.     Гімнастика для очей.
VІ. Контроль та самоперевірка знань; підведення підсумків, рефлексія:
Діти, сподобався вам урок? Що саме?
Що нового дізналися?  Чи здобули нові вміння? Які саме?
Хто з вас задоволений своєю роботою?
А зараз порахуйте свої смайлики. Скільки балів ви отримали сьогодні за урок?
VІІ. Інформація про домашнє завдання:
1.     Завдання № 3,4 -  виконати в зошиті (maх = 6 балів).
2.     Завдання творчого рівня. Відгадайте слова (maх = 2 бали).